NÕMME HALDUSKOGU

Nõmme Linnaosa Halduskogu

——

Nõmme elanikud soovivad veeta oma vanaduse Nõmmel!

Viimasel Nõmme Halduskogul tegin ettepaneku rajada Nõmmele munitsipaal hooldekodu.

Linnale kuulub praegu kaks hooldekodu kus osutatakse ööpäevaringset hooldust – Iru Hooldekodu, kus elab 350 inimest ja Nõmme Sotsiaalmaja pansionaat, elanikke 20.

Iru hind kuus 660 eurot, Nõmmel 630 eurot.

Võrdluseks Hiiul Laste 1 SA Hiiu Ravikeskuses hinnad 720 eurot neile kes ise hakkama saab ja 840 eurot ( hinna sees kuni 3 mähet päevas) Kui soovid eraldi tuba, sii lisandub 200 eurot ja kui poole tunnist võimlemist siis võimlemise kord on 10.91 eurot.

Ravimite kasutajale lisandub kuus 10 eurot.

Vabu kohti pole ei Iru Hooldekodus ega Nõmme pansionaadis.

Tallinnast kaugemal asuvates hooldekodudes elab ligi 450 meie linna elanikku ja ka nenedesse hooldekodudesse on enamasti järjekorrad.

Nii et vajadus on sellise teenuse järgi väga suur.

Nõmmel seisab tühjana juba mitmeid aastaid Nõmmel Lõuna 50 asuv endine Hooldushaigla, mis oleks ideaalne hooldekoduks. Kasvõi Nõmme Pansionaadi ühe osana, nii hoiaksime kokku juhtimiskulusid ja saaksime kasutada kompetentsi mis Nõmmel juba olemas.

3_Haigla_1

Pilt: Nõmme Sõnumid

Kõik Nõmme halduskogu liikmed hääletasid ettepaneku poolt, et Nõmmele tuleb rajada linna hooldekodu. Otsustasime koostada linnapeale sellesisulise kirja ja uurime Lõuna 50 hoonega seonduvat. Reedel saatsingi arupärimise abilinnapea Merike Martinsonile küsimusega Lõuna 50 kasutusplaanide kohta.

Edaspidi tahan kirjutada ka koduteenustest eakatele ja puuetega inimestele, mis võimaldaksid abivajajatel võimalikult kaua oma kodus elada.

——

“Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” kehtestamine (OE 27)
Ettekandja: abilinnapea Taavi Aas
Kaasettekandja: linnamajanduskomisjoni aseesimees Enno Tamm

Kehtestatakse teemaplaneering „Nõmme‑Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine”. Teemaplaneeringuga antakse parimad lahendused ala ruumiliseks planeerimiseks, tagades looduskeskkonna eksisteerimise linna tingimustes ning pakkudes sealjuures linnaelanikele rekreatsioonivõimalusi.

Teemaplaneeringu algatamine on toimunud Nõmme Halduskogus 2007. aasatal, Jüri Ratase poolt, aga edaspidist arutelu halduskogus pole toimunud.

Juhtisin sellele tähelepanu 19. veebruari 2015 Tallinna Linna Volikogu istungil.

Teen ettepaneku selgitada välja, miks pole teemaplaneeringut arutatud Nõmme Halduskogu ja millisel seisukohal on Nõmme Halduskogu teemaplaneeringu osas.

——

2014. aasta kokkuvõte Nõmme haldukogust / Indrek Luberg

——