Meie pere kultuursed kassid

Lapsepõlves Võrumaal oli talus ikka mitu kassi, aga ma ei mäleta kordagi, et nad oleksid lesinud voodil või lesol. Leso on pliidi, soemüüri või ahju kõrvale kividest laotud pikk pink, mille saab kuumaks kütta. See ehitis on ehk eestlastele natuke võõras soojaandja kuid külmal talveõhtul on sellel lesides hea “konte pehmendada”.

Kohtusime enamasti kassidega lüpsiajal – nad jooksid sabad püsti mamma kannul oodates sooja piima, mõnikord kohtusime juhuslikult nurmel ja muidugi laudas, sest seal oli nende koht.

Kassid on jõudnud meie Nõmme koju juba täiskasvanuna läbi teiste kodude, kust nad pidid erinevatel põhjustel lahkuma. Aga oma eelnevatesse elupaikadesse olid nad sattusid omakorda tänavalt või metsa alt.

Ma ei ole üldse kassiinimene, aga kui kass meile juba kord tulnud on, siis ütlen ikka – tere tulemas!

Fjord oli alguses väga arg, veetis esimese nädala tütre voodi all, aga tasapisi hakkas ta liikuma majas ja lõpuks ka aias. Pole ka imestada tema argust, oli ta ju olnud kunagi väike prügikastikass, keda külmadel talvepäevadel söötis ja lasi mõnikord ulualla äärelinna töölissöökla koristaja. Fjordi muusikust perenaine halastas ja võttis ta enda juurde – kass sai nime ja tervisekindlustuse. (: Muusikud käivad ikka tuuritamas, aga kassile ei meeldi üksi elada, nii hakatigi Fjordile uut kodu otsime. Ühel päeval avastasingi, et meie koju oli saabunud kass.

 

Fjord oli väärika olekuga, suurt kasvu, ei nurunud koguaeg pai ega roninud võõrastele sülle, samas oli sõbralik ja perele tore kaaslane. Kohalikud hiired – rotid hoidusid meie majast eemale. Fjord elas mitmeid aastaid meie juures, pärast tema lahkumist siitilmast igatsesime teda pikalt.

Uue kassi võtmise peale ei mõelnudki, sest teadsin –  varem või hiljem tuleb ta ise. Nii läkski – saabus Käpik-Tuglas, valge nagu lumi, roheliste silmadega, paimaias kass. Ta tundub küll selline leebe diivanikassina, aga võõrastele kassidele teeb ta iga kell tuule alla, alatasa on ta kõrvaotsad teiste küüsi tundnud, selline ronija ja aiasluusija kass.

Ka Käpik-Tuglasel on oma lugu – nimelt räägib lagend, et ta on pärit Käsmu kirjanikemaja õuelt, siit ka tema kirjandusele viitav nimi. Käsmu on mulle südamelähedane koht, nii siis on tore teada, et meil on Käpikuga ühiseid mälestusi.

Praegu istub Käpik – Tuglas tihti arvuti monitori taga vaadates igatseva pilguga õue, ilmselt oodatab temagi kevadet.

Nõmme on valmis!? / Ülevaade Nõmme halduskogus toimuvast

Nõmme on väärika ajalooga linnaosa – tähistasime just Nõmmele linnaõiguse andmise aastapäeva 89. aastapäeva. Võime õhata, et kunagi oldi omaette linn – ise otsustati, ise vastutati. Nüüd on teised ajad, linnaosade otsustus ja tegevus-vabadust on aasta aastalt kärbitud, tegelik juhtimine ja ka ressursside jagamine käib tsentraalselt vastavalt poliitilistele otsustele, mis pole olnud just Nõmme arengut soosivad.

Nõmme linnaosa praegune valitsus rõhutab, et väärtustatakse Nikolai von Glehni pärandit ja ajalugu, mis on igati tänuväärne, aga me peaksime õppima ka Nikolai von Glehnilt kui võimsalt visionäärilt ja tegudeinimeselt.

Praegu tundub, et Nõmme on valmis saanud, sest linnaosal pole ühtegi kehtivat arenguplaani. Millisena tahame näha oma linnaosa 5 või 20 aasta pärast? Sellistele küsimustele peaksid vastama linnaosa arengukava ja Nõmme üldplaneering. Nõmme eelmine arengukava lõppes 2012. aastal. Juhtisime sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga volikogus ja ka Nõmme halduskogus arengukava koostamise vajadusele korduvalt tähelepanu, mille tulemusena linnaosavalitsus moodustaski lähteülesande ja töörühmad, aga asi on jälle toppama jäänud.

Sellel sügisel on halduskogu tööst suure osa võtnud Nõmme üldplaneeringu eskiislahenduse korrigeerimine, sisse on viidud 2011. aastal halduskogu poolt tellitud ekspertiisi tulemusi, samuti on üldplaneeringut korrigeeritud tulenevalt 1. juulil 2015 kehtima hakanud ehitusseadusest ja planeerimisseadusest. Nõmme sotsiaaldemokraadid kohtusid septembris linnaplaneerimisameti spetsialistidega ja tegime omapoolseid ettepanekud üldplaneeringu eskiislahendusse.

Kindlasti on Nõmme üheks valusaimaks küsimuseks liikluskorraldus – Nõmme keskuse ülekoomatus, jalakäijate liikumissuundade peale pole mõeldud, Kadaka tee ülekoormatus, Nõmme turu piirkonna parkimisvõimaluste puudumine jne. Me ei saa olukorda lahenda omamata tervikpilti. Liikluskorralduse alased uuringuid ei ole viimastel aastatel üldplaneeringu tegemise käigus läbi viidud, seda tunnistab ka abilinnapea Taavi Aas vastuses (14.10.15) minu arupärimisele.

Tegin eelmisel nädalal Nõmme linnaosa halduskogule ettepaneku võtta liikluskorralduse teema järgmise koosoleku päevakorda, et nõuda Tallinna linnavalitsuselt aktiivsemat tegutsemist Nõmme liikluskorraldusega.

Lähiajal saab halduskogus üheks aruteluteemaks kindlasti Hiiu ettevõtlusala arendamisega seonduv – kas ehitada sellesse piirkonda ka elamuid, mis kindlasti veelgi halvendavad liikluse olukorda, samas aga ei soovi keegi Nõmmele suuri ebasõbralikke inimtühje piirkondi.

Nõmme ei ole kindlasti valmis, vaid vajab tänapäeva linnaehituse printsiipidest ja nõmmelaste vajadustest lähtuvat tulevikuplaani.

Vanakal. / Foto: Maarja Urb

Raudtee tänav

Raudtee tänav algab Nõmme ülesõidu juures kurviga ja autodel on tihti korralik hoog sees Pärnu maanteelt tulles, see on päris ohtlik koht jalakäiatele. 19. veebruaril tegin abilinnapea Taavi Aasale arupärimise ülekäigu märgistuse kohta. 26. veebruaril paigaldatigi jalakäiate ülekäigumärgid. Tore, et nii kiiresti reageeriti! Ootame ka vöötrada ja valgustust, siis on turvalisus tagatud.
raudtee

Erihoolekannet puudutav seminar

Korraldasin 18. veebruaril TPIKojas erihoolekannet puudutava seminari. Osales ligi 60 nimest, mis näitab, et erihoolekande areng läheb paljudele korda. Tahan teemaga edasi minna kevadel. Teemadeks võiksid olla – kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöö, milline saab olema liitpuuetega inimeste saatus, teenuste kättesaadavus, taskukohasus jne.A72A5546 erihoolekande seminar A72A5646erihoolk
A72A5598erihoolk.sem
Fotod: Aron Urb

Valimiskampaania Nõmmel ja ajalootuur Lillekülas

1

Päike säras, seltskond oli mõnus ja nõmmekad pühapäevaselt sõbralikud. / Fotod: Grete Kõrsmaa

2

3

Pühapäev lõppes minu volikogu pinginaabri Jaak Juske poolt korraldatud ajalootuuriga Lillekülas. Paljud vanad majad on kenalt renoveeritud, vanausuliste palvela tornirist säras loojuvas päikeses ja tallinna tüüpi majade rivi moodustas ilusa mustri. Lilleküla on huvitav ja eripalgeline piirkond. Tore oli näha tuttavaid ja endisi koolikaaslasi vanast Mooni koolist.

Debatt

Puuetega inimeste võrgustikust riigikokku kandideerijad pidasid Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses debatti:

Brüsselis

2 koos

1. Osake aatomist 2. Selles galeriis hõljus shokolaadilõhn

2 koos_2

3. Värviline linn 4. Brüsseli stiilis prügivedu

koos_3

5. Kus asub see skulptuur? 6. Eesti saatkonna aed.

 

Alustame väikestest asjadest!

bussipeatus

Foto: Aron Urb

Väikestest kasutajasõbralikest asjadest luuaksegi sõbralik keskkond. Sõbralikus keskkonnas elavad sõbralikud inimesed. Ehk võikski olla ka meie kodumaa paremakstegemise idee just see, et teeme väiksed asjad korda, siis on inimesed rõõmsamad ja sealt kandub laine juba edasi.