TALLINNA LINNAVOLIKOGU

Arupärimised ja vastused

2017

04.08.2017 Tallinna ühisaedade pilootprojektist

07.07.2017 Ohtlikust kaldteest Lilleküla rongipeatuse juures

29.06.2017 Sauna- ja pesemisteenuste kui sotsiaalhoolekande teenuste korraldusest Tallinnas

10.05.2017 Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamisest

10.05.2017 Iru Hooldekodust

04.05.2017 Tallinna liikuvuse arengukava koostamisest

21.03.2017 Bussipeatuste teekatte olukorrast Nõmmel

21.03.2017 Meditsiinilise näidustusega üle 19-aastaste inimeste üldnarkoosiga hambaravi kättesaadavusest Tallinnas

09.03.2017 Pae 37/Võidujooksu 18 uuest erihooldekodu eluhoonest

30.01.2017 Nõmme liuväljast

30.01.2017 Tallinnas planeeritavad erihoolekande teenuste pakkumiste arendused

2016

21.04. 2016 Sotsiaal- ja munitsipaalkorterite järjekorra kohta Tallinnas

27.04.2016 Reidi tee ehitusest

22.09.2016 Tallinna vene meediast

22.09. 2016 Linna toetusest Tallinna kirikutele

13.10.2016 Koduhoolduse teenusest Tallinnas

13.10.2016 Sissetulekust sõltuvatest toetustest

13.10.2016 Tallinna lasteaedade järjekordadest

03.11.2016 Liiklusmärkidest jalgrattaradadel

01.12.2016 Valdeku tänava remont

2015

02. 2015 – Tegin ettepaneku muuta Tallinna Invakomisjoni määrust

02. 2015 – Arupärimine abilinnapea Taavi Aasale seoses märgistamata jalakäiate ülekäiguga Nõmme raudtee ülesõidu juures.

11. 2014 – Tallinna linnavolikogu istungil leidis teise lisaeelarve menetlemisel toetust sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikme Külli Urbi tehtud ettepanek suurendada isikliku abistaja teenust.

04. 2014  Arupärimised volikogus hariduse teemal

02. 2014 – Külli Urb esitas täna volikogus abilinnapea Aasale arupärimise Nõmme keskuse liiklusprobleemide kohta.

01. 2014 – Puuetega inimeste probleemide käsitlemise teemal / Küsija: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Külli Urb. Vastaja: abilinnapea Merike Martinson.

01. 2014 – Külli Urb esitas täna volikogu istungil arupärimise abilinnapea Aasale probleemidest Nõmme turu parklas.

12. 2013 – Külli Urb esitas arupärimise abilinnapea Martinsonile puuetega inimeste toetamise kohta linnaeelarvest.

Tallinna Linnavolikogu tutvustus