Nõmme on valmis!? / Ülevaade Nõmme halduskogus toimuvast

Nõmme on väärika ajalooga linnaosa – tähistasime just Nõmmele linnaõiguse andmise aastapäeva 89. aastapäeva. Võime õhata, et kunagi oldi omaette linn – ise otsustati, ise vastutati. Nüüd on teised ajad, linnaosade otsustus ja tegevus-vabadust on aasta aastalt kärbitud, tegelik juhtimine ja ka ressursside jagamine käib tsentraalselt vastavalt poliitilistele otsustele, mis pole olnud just Nõmme arengut soosivad.

Nõmme linnaosa praegune valitsus rõhutab, et väärtustatakse Nikolai von Glehni pärandit ja ajalugu, mis on igati tänuväärne, aga me peaksime õppima ka Nikolai von Glehnilt kui võimsalt visionäärilt ja tegudeinimeselt.

Praegu tundub, et Nõmme on valmis saanud, sest linnaosal pole ühtegi kehtivat arenguplaani. Millisena tahame näha oma linnaosa 5 või 20 aasta pärast? Sellistele küsimustele peaksid vastama linnaosa arengukava ja Nõmme üldplaneering. Nõmme eelmine arengukava lõppes 2012. aastal. Juhtisime sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga volikogus ja ka Nõmme halduskogus arengukava koostamise vajadusele korduvalt tähelepanu, mille tulemusena linnaosavalitsus moodustaski lähteülesande ja töörühmad, aga asi on jälle toppama jäänud.

Sellel sügisel on halduskogu tööst suure osa võtnud Nõmme üldplaneeringu eskiislahenduse korrigeerimine, sisse on viidud 2011. aastal halduskogu poolt tellitud ekspertiisi tulemusi, samuti on üldplaneeringut korrigeeritud tulenevalt 1. juulil 2015 kehtima hakanud ehitusseadusest ja planeerimisseadusest. Nõmme sotsiaaldemokraadid kohtusid septembris linnaplaneerimisameti spetsialistidega ja tegime omapoolseid ettepanekud üldplaneeringu eskiislahendusse.

Kindlasti on Nõmme üheks valusaimaks küsimuseks liikluskorraldus – Nõmme keskuse ülekoomatus, jalakäijate liikumissuundade peale pole mõeldud, Kadaka tee ülekoormatus, Nõmme turu piirkonna parkimisvõimaluste puudumine jne. Me ei saa olukorda lahenda omamata tervikpilti. Liikluskorralduse alased uuringuid ei ole viimastel aastatel üldplaneeringu tegemise käigus läbi viidud, seda tunnistab ka abilinnapea Taavi Aas vastuses (14.10.15) minu arupärimisele.

Tegin eelmisel nädalal Nõmme linnaosa halduskogule ettepaneku võtta liikluskorralduse teema järgmise koosoleku päevakorda, et nõuda Tallinna linnavalitsuselt aktiivsemat tegutsemist Nõmme liikluskorraldusega.

Lähiajal saab halduskogus üheks aruteluteemaks kindlasti Hiiu ettevõtlusala arendamisega seonduv – kas ehitada sellesse piirkonda ka elamuid, mis kindlasti veelgi halvendavad liikluse olukorda, samas aga ei soovi keegi Nõmmele suuri ebasõbralikke inimtühje piirkondi.

Nõmme ei ole kindlasti valmis, vaid vajab tänapäeva linnaehituse printsiipidest ja nõmmelaste vajadustest lähtuvat tulevikuplaani.

Vanakal. / Foto: Maarja Urb